Σταση Πι
 

Photos 
Γονατιστοί και οι δύο, έχοντας σηκώσει τα αντίθετα γόνατα σε στάση που να σχηματίζουν ένα τέλειο πι, ενώστε τα γεννητικά σας όργανα.
Γέρνοντας πάνω κάτω ή δεξιά και αριστερά θα πετύχετε την απόλυτη κορύφωση. 
 

Image Map
Editorial